146 sinónimos encontrados en 17 grupos
 1. 1
  Significado: huvud-
  grund- huvudsaklig väsentlig viktigast ypperst förnämst kardinal-
 1. 2
  Significado: huvudsaklig
  väsentlig kapital
 2. 3
  Significado: grundläggande
  ursprunglig primär väsentlig essentiell viktig
  betydelsefull elementär principiell fundamental
 3. 4
  Significado: stor
  betydande avgörande grundlig väsentlig djupgående
 4. 5
  Significado: viktig
  livsviktig central avgörande
  väsentlig betydelsefull vital
 1. 6
  Significado: betydelsefull
  beaktansvärd angelägen brännande central väsentlig pockande huvud- kardinal-
  grundläggande essentiell vital relevant avgörande brådskande viktig
 2. 7
  Significado: det väsentliga
  huvudsaken kärnan märgen knuten
  den springande punkten punctum saliens substansen väsentlig
 3. 8
  Significado: betydande
  betydlig avsevärd kraftig huvudsaklig väsentlig
 4. 9
  Significado: närande
  stärkande hälsobringande läkande verksam
  verkningsfull väsentlig kraftig
 5. 10
  Significado: kärnfull
  väsentlig betydande gripbar viktig
  påtaglig huvudsaklig substantiell
 6. 11
  Significado: nämnvärd
  märklig beaktansvärd bemärkt betydlig betydande egendomlig märkbar påtaglig
  markant påfallande stor ansenlig väsentlig avsevärd anmärkningsvärd
 7. 12
  Significado: vidkommande
  väsentlig hörande till saken hithörande tillämplig betydelsefull
  av vikt viktig giltig pertinent relevant
 8. 13
  Significado: verklig
  faktisk påtaglig saklig väsentlig reell
 9. 14
  Significado: teoretisk
  i princip väsentlig grundläggande fundamental essentiell
  ursprunglig elementär avgörande formell principiell
 10. 15
  Significado: obetingad
  oinskränkt kategorisk obligatorisk bindande tvingande ofrånkomlig absolut bestämd
  oemotsäglig ovedersäglig ostridig osviklig väsentlig nödvändig ovillkorlig
 11. 16
  Significado: nödvändig
  oundgänglig väsentlig omistlig oavvislig oersättlig
  tvingande ofrånkomlig obligat oumbärlig
 12. 17
  Significado: nödig
  behövlig erforderlig av behovet påkallad oumbärlig oundgänglig oersättlig
  väsentlig vital av största vikt primordial nödvändig

ᐅ Todos los sinónimos para väsentlig | Significados y palabras similares

Sinónimos anteriores y posteriores a väsentlig

 • värva
 • värvad
 • värvning
 • väsa
 • väsande
 • väsen
 • väsendet
 • väsensart
 • väsenslös
 • väsensskild
 • väsentlig
 • väsentlig angelägenhet
 • väsentlig del
 • väsentlig för det hela
 • väsentligen
 • väsentlighet
 • väsentligt
 • väska
 • väskor
 • väsnas
 • vässa